menu

Wybory w Pomorzaninie. Na stanowisku prezesa bez zmian

23 listopada, 15:44 | informacja prasowa

W piątek 18 listopada podczas Walnego Zebrania Członków KS Pomorzanin Toruń powołano nowy Zarząd klubu. Jego Prezesem ponownie został Jarosław Piórkowski, który funkcję piastuje od 27 stycznia 2018 roku.


fot.

Uczestnicy walnego zebrania ,członków (WZC) wysłuchali sprawozdań: finansowego oraz z działalności klubu za okres czteroletniej kadencji. Przedstawiono również sprawozdanie komisji rewizyjnej, obejmujące mijającą kadencję. Na tej podstawie WZC udzieliło absolutorium ustępującemu zarządowi.

Podczas WZC powołano nowy zarząd. Jego skład tworzą:

  • Jarosław Piórkowski - prezes zarządu
  • Roman Barnat - wiceprezes zarządu, dyr. finansowy
  • Radosław Popowski - wiceprezes zarządu, dyr. sekcji hokeja na trawie
  • Łukasz Wróblewski - wiceprezes zarządu, dyr. sekcji piłki nożnej
  • Joanna Szczepkowska - członek zarządu
  • Krzysztof Balczerski - członek zarządu
  • Zdzisław Raczyński - członek zarządu
  • Filip Sobczak - członek zarządu

Dokonano również wyboru komisji rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Robert Krużyński, wiceprzewodniczącym Leszek Kalinowski, sekretarzem Jacek Krajniewski.