menu

Widzew ujawnia stan finansów. Przychód klubu wyniósł blisko 15 milionów!

11 lutego, 11:18 | hof

Działacze Widzew przedstawili wstępne, niezaudytowane, dane finansowe piłkarskiej spółki za rok 2018.


fot.

Przedstawiciele Widzew Łódź SA zapewniają, że dołożą starań, by dla transparentności finansów klubu była jak najlepsza i była przygotowywana zgodnie ze standardami obowiązującymi spółki publiczne notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych na rynku NewConnect.


Wybrane dane finansowe stan na 31 grudnia 2018 rok:

Przychód: 14 849 032,39 zł

Koszty: 13 748 746,08 zł

Zarząd Klubu, Rada Nadzorcza Klubu i Stowarzyszenie RTS Widzew dziękują wszystkim Sponsorom, Partnerom, Kibicom, całej widzewskiej społeczności za wkład w odradzanie się Widzewa.